Badrumsrenovering

Att arbeta i badrum kräver mycket av entreprenören. Utrymmen som kommer i kontakt med vatten och ånga är särskilt sårbara och det ställs höga krav på den som utför arbetet.

Vi arbetar enligt branschregler med personal som är utbildad och erfaren. Vi använder rätt material på rätt plats och ser till att vattentätning, elinstallationer och VVS utförs på ett säkert och hållbart sätt.

Vattentätning för alla lösningar

För att garantera hållbarhet, design och kvalitet arbetar vi med olika tekniker och metoder för vattentätning – både för nuvarande behov och framtida behov. Vi utvärderar vilka lösningar som passar bäst för varje specifikt fall. Du kan vara trygg med att våra förslag grundas på vår kunskap, erfarenhet och att vi följer gällande lagstiftning. Vi är helt enkelt måna om att göra rätt.

Vi säkerställer att våra medarbetare är behöriga och har genomgått relevant utbildning.

Vi garanterar att ditt badrum blir utfört enligt alla konstens regler. Våra auktoriserade experter arbetar i enlighet med de gällande kraven och föreskrifterna för våtrum. Vi har även försäkringsskydd som täcker eventuella skador som kan uppstå och orsaka problem för både dig och dina grannar. Du kan känna dig trygg med att vi tar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa kvalitet och säkerhet i arbetet vi utför.

Vi utför olika VVS-arbeten för att säkerställa att ditt badrum fungerar korrekt.

När du renoverar ett badrum behöver du inte nödvändigtvis hålla dig till befintliga rörledningar – vi kan hjälpa dig att flytta toaletten till en annan plats i rummet om det är en del av din vision. I princip finns det inga begränsningar för vad som är möjligt att åstadkomma, förutom din fantasi och budget. Våra kompetenta och erfarna VVS-installatörer ser till att vattenförsörjningen och avloppet fungerar som det ska och placeras enligt dina önskemål.

Vi lägger stor vikt vid att arbeta med noggrannhet när det gäller kakel och klinker.

Vi har erfarenhet av att lägga klinker på golv, oavsett om det finns golvvärme eller inte, och det har blivit en vanlig uppgift för oss. Vi ser till att det finns en rättvisande lutning på golvet för att säkerställa att vattnet rinner mot avloppet (det är inte så enkelt som det kan verka). Dessutom har vi genom erfarenhet lärt oss var vattenpölar kan bildas och har metoder för att förhindra detta. Du kan lita på att vi har kunskapen och teknikerna för att lägga klinker på ett professionellt sätt och skapa en vattenavstötande yta som är säker och estetiskt tilltalande.

Intresserad av denna tjänst? Fyll i formuläret nedan.

Begära En Icke-Bindande Offert


Scroll to Top